Ε: Χρειάζεται να κάνω μελέτη ύπνου;

Α: Όλοι οι ασθενείς στα πλαίσια του προεγχειρητικού ελέγχου υποβάλλονται σε μελέτη ύπνου για τον εντοπισμό αποφρακτικού τύπου υπνικής άπνοιας. Η πάθηση αυτή όταν υπάρχει πρέπει να θεραπεύεται προ της επέμβασης με τη χρήση ειδικής μάσκας θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (C-PAP). Σε αντίθετη περίπτωση οι περιεγχειρητικοί κίνδυνοι λόγω της ανάγκης για γενική αναισθησία είναι αυξημένοι.