Ορισμός Παχυσαρκίας

Σαν παχυσαρκία ορίζεται η αύξηση του βάρους του σώματος πάνω από ένα όριο.
Ο πιο αξιόπιστος δείκτης για την αξιολόγηση του σωματικού βάρους είναι ο Δείκτης Βάρους Σώματος* (ΔΒΣ), ο οποίος υπολογίζεται από το Βάρος και το ύψος με τον τύπο


ΔΜΣ (ΒΜΙ) = Βάρος σώματος / υψος2 (Kgr / m2)

Σχήμα οξύμωρον
Πρώτη αιτία θανάτου
Η πείνα
Δεύτερη αιτία θανάτου
Η παχυσαρκία