Ενδογαστρικό Μπαλόνι

Το γαστρικό μπαλόνι είναι μια προσωρινή λύση που δεν προσφέρει πρακτικά τίποτε περισσότερο από τη δίαιτα.


Αποτελέσματα

Στο σύνολο του δείγματος σε ασθενείς σε προοπτική μελέτη (ΒΜΙ 35-50):

  • Σε 3% αφαιρέθηκε σε 48 ώρες, 1% διάτρηση στομάχου, σε 2% ξεφούσκωσε.
  • Μέση απώλεια βάρους = 8% Υ.Β.Σ.

Σε συγκριτική μελέτη αποδείχτηκε ότι:

  • Θερ. συμπεριφοράς = Θερ. συμπεριφοράς + γασ. Μπαλόνι