Συγκριτική Παρουσίαση Μεθόδων

Αποτελεσματικότητα


Ενδογαστρικό Μπαλόνι
 • Προσωρινή λύση
 • Πρακτικά ότι η δίαιτα
Γαστρικός Δακτύλιος -
Επιμήκης Γαστρεκτομή
 • Περιορίζει τη χωρητικότητα του στομάχου
 • Αφαιρείται η μοίρα του στομάχου που παράγει Γκρελίνη
Γαστρική Παράκαμψη
 • Μικρή χωρητικότητα στομάχου
 • Απέχθεια στα γλυκά
 • Δυσαπορρόφηση λιπών
 • Μειωμένο αίσθημα πείνας
 • Γρηγορότερο αίσθημα κορεσμού


Πλεονεκτήματα


Ενδογαστρικό Μπαλόνι -
Γαστρικός Δακτύλιος
 • Απλή επέμβαση.
 • Μικρότερη επέμβαση στη φυσιολογία της πέψης
 • Λιγότερες άμεσες επιπλοκές.
 • Μικρότερη θνητότητα
Επιμήκης Γαστρεκτομή
 • Λαπαροσκοπική επέμβαση απλούστερη από την γαστρική παράκαμψη
 • Μειώνεται σημαντικά το αίσθημα πείνας
 • Δεν δημιουργεί τεχνικά προβλήματα σε περίπτωση που θα χρειαστεί γαστρική παράκαμψη
Γαστρική Παράκαμψη
 • Μεγαλύτερη απώλεια βάρους
 • Τα καλά αποτελέσματα διατηρούνται επί χρόνια
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταβολικών επιπλοκών της παχυσαρκίας
 • Λιγότερες απώτερες επιπλοκές
 • Καλύτερη ποιότητα ζωής
 • Αυξάνει την επιβίωση


Μειονεκτήματα


Ενδογαστρικό Μπαλόνι -
Γαστρικός Δακτύλιος
 • Περισσότερες απώτερες επιπλοκές
  • Διάταση του στομάχου
  • Μετακίνηση του δακτυλίου.
  • Προβλήματα από τον δακτύλιο
  • Προβλήματα από το port
 • Μικρότερη απώλεια βάρους (όχι σε ΔΜΣ > 45)
 • Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τη συμμόρφωση του ασθενούς (όχι σε καταναλωτές γλυκών)
 • Με το χρόνο επανακτάται το βάρος που χάθηκε
Επιμήκης Γαστρεκτομή
 • Δεν υπάρχουν στοιχεία για τα απώτερα αποτελέσματα
 • Δεν είναι αναστρέψιμη
Γαστρική Παράκαμψη
 • Μεγαλύτερη επέμβαση στη φυσιολογία της πέψης.
 • Περισσότερες άμεσες επιπλοκές.
 • Δύσκολη τεχνικά επέμβαση.
 • Μεγαλύτερη θνητότητα.
 • Μεταβολικές διαταραχές:
  • Αναιμία
  • Σιδηροπενία
  • Υποβιταμίνωση (Β12, Λιποδιαλυτές)


Παρουσία Ξένου Σώματος


Ενδογαστρικό Μπαλόνι Ναι
Γαστρικός Δακτύλιος Ναι
Επιμήκης Γαστρεκτομή Όχι
Γαστρική Παράκαμψη Όχι


Ενδείκνυται για ...


Ενδογαστρικό Μπαλόνι -
Γαστρικός Δακτύλιος
 • ΔΜΣ 35-45 χωρίς Σακχαρώδη Διαβήτη
Επιμήκης Γαστρεκτομή
 • Σαν αρχικό βήμα γαστρικής παράκαμψης σε ασθενείς με πολύ υψηλό ΔΜΣ (>55)
 • Σαν περιοριστικού τύπου επέμβαση σε ασθενείς με ΔΜΣ 40 -55 που αρνούνται τη γαστρική παράκαμψη
Γαστρική Παράκαμψη
 • ΔΜΣ 35 – 55
 • Επανεγχείρηση έπειτα απο επιμήκης γαστρεκτομή


Είδος Εγχείρησης


Ενδογαστρικό Μπαλόνι Λαπαροσκοπική
Γαστρικός Δακτύλιος Λαπαροσκοπική
Επιμήκης Γαστρεκτομή Λαπαροσκοπική
Γαστρική Παράκαμψη Λαπαροσκοπική, αν υπάρξουν επιπλοκές ανοικτή