Γαστρικός Δακτύλιος

Πλεονεκτήματα

Ο γαστρικός δακτύλιος έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Είναι ευκολότερη επέμβαση.
 • Επηρεάζει λιγότερο την φυσιολογία του πεπτικού.
 • Έχει λιγότερες άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές.
 • Χρειάζεται λιγότερες ημέρες νοσηλείας.


Μειονεκτήματα

 • Τα αποτελέσματα όσον αφορά την απώλεια βάρους εξαρτώνται κυρίως από τον ασθενή, ο οποίος πρέπει να ακολουθεί τις διαιτητικές οδηγίες ανελλιπώς. Η επέμβαση απαγορεύει τα μεγάλα γεύματα στερεών τροφών αλλά επιτρέπει τα μικρά και συχνά γεύματα καθώς και τις πολτώδεις τροφές. Έτσι μετά το χειρουργείο οι περισσότεροι ασθενείς δεν μπορούν να φάνε κρέας και άλλες σκληρές τροφές.

 • Η επέμβαση δεν κάνει για τους παχυσάρκους που «τσιμπολογούν» όπως και γι’ αυτούς που τους αρέσουν τα γλυκά.

 • Μένει μέσα στον οργανισμό παραμένει ένα ξένο σώμα το οποίο εξασκεί συνεχή πίεση στο στομάχι και γι’ αυτό δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που, με την πάροδο των χρόνων προκαλεί διάβρωση του τοιχώματος του στομάχου γεγονός που απαιτεί χειρουργική επέμβαση και αφαίρεση του δακτυλίου.

 • Με τον γαστρικό δακτύλιο χάνει κανείς κατά μέσο όρο το 40% του παραπανίσιου βάρους του. Αυτό σημαίνει ότι μερικοί ασθενείς χάνουν περισσότερο από αυτό αλλά και μερικοί λιγότερο.

 • Ο γαστρικός δακτύλιος στις περισσότερες σειρές συνοδεύεται από αρκετά υψηλό ποσοστό επανεγχειρήσεων με σκοπό την αφαίρεσή του (Το 30% αφαιρείται στη 5ετία). Μετά την αφαίρεση πρέπει να ακολουθήσει άλλη επέμβαση (πχ γαστρική παράκαμψη) γιατί αλλιώς ο ασθενής θα ξαναπάρει το χαμένο βάρος του.

 • Η μακροχρόνια εμπειρία με το γαστρικό δακτύλιο είναι περιορισμένοι αλλά είναι αρκετοί που πιστεύουν ότι τα πολύ μακροχρόνια αποτελέσματα δεν θα διαφέρουν από αυτά της διαμερισματοποίησης, η οποία με την πάροδο των ετών έχανε τα καλά της αποτελέσματα, μια και οι δύο τεχνικές έχουν τον ίδιο μηχανισμό δράσης, είναι καθαρά περιοριστικού τύπου επεμβάσεις.

 • Απαιτείται μετεγχειρητική παρακολούθηση με σκοπό τη ρύθμιση του εσωτερικού μπαλονιού του δακτυλίου.

 • Δεν είναι κατάλληλος για ασθενείς με ΔΜΣ > 45.