Ενδείξεις Παχυσαρκίας

Ειδικότερη μορφή παχυσαρκίας

Η κατανομή του λίπους του σώματος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η κατανομή κυρίως στον κορμό (ανδρικός τύπος παχυσαρκίας) έχει μεγαλύτερη κλινική σημασία από την παχυσαρκία γυναικείου τύπου.

Όταν η περίμετρος της μέσης είναι μεγαλύτερη από την περίμετρο των γοφών η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται σαν Ανδρικού τύπου και είναι πιο σοβαρή από τη Γυναικείου τύπου με ίδιο ΔΜΣ

Όταν η περίμετρος της μέσης είναι μικρότερη από την περίμετρο των γοφών η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται σαν Γυναικείου τύπου.

Οι βασικές ενδείξεις ενός παχύσαρκου ατόμου συνοψίζονται παρακάτω και οδηγούν στον χαρακτηρισμό της κατάστασής του ως Νοσογόνος παχυσαρκία.


Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείες

Ένδειξη για χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας τους έχουν :

 • Όσοι έχουν ΔΜΣ > 40
 • Όσοι έχουν ΔΜΣ > 35 και συγχρόνως συνυπάρχει κάποια από τις παρακάτω παθήσεις:
  • Εκφυλιστική αρθροπάθεια σε αρθρώσεις που φέρουν το σωματικό βάρος.
  • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ.
  • Αρτηριακή υπέρταση
  • Υπερλιπιδαιμία
  • Στεφανιαία νόσος
  • Φλεβική ή λεμφική στάση στα κάτω άκρα
  • Άπνοια του ύπνου ή
  • Πνευμονική υπέρταση οφειλόμενη στην παχυσαρκία

Επιπλέον οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν

 • Ηλικία 18 – 65.
 • Νοσογόνος παχυσαρκία επί 2 τουλάχιστον έτη.
 • Αποτυχημένες προσπάθειες συντηρητικής αγωγής.
 • Λεπτομερής ενημέρωση.