Επιμήκης Γαστρεκτομή

Τρόπος δράσης:

 • Περιορίζει τη χωρητικότητα του στομάχου.
 • Αφαιρείται η μοίρα του στομάχου που παράγει Γκρελίνη (η ορμόνη που σχετίζεται με την όρεξη).

΄Εχει θέση:

 • Σαν αρχικό βήμα γαστρικής παράκαμψης σε ασθενείς με πολύ υψηλό ΔΜΣ.
 • Σαν περιοριστικού τύπου επέμβαση σε ασθενείς με ΔΜΣ 40 -55 που αρνούνται τη γαστρική παράκαμψη.


Πλεονεκτήματα

 • Δεν μένει μέσα στον οργανισμό ξένο σώμα και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται τα απώτερα προβλήματα που αυτό προκαλεί
 • Κατά την επιμήκη γαστρεκτομή αφαιρείται ο θόλος του στομάχου που παράγει ορμόνες που προκαλούν πείνα. Έτσι μετά την επέμβαση αυτή ο ασθενής δεν αισθάνεται τόσο έντονο αίσθημα πείνας.
 • Λαπαροσκοπική επέμβαση απλούστερη από την γαστρική παράκαμψη.
 • Δεν δημιουργεί τεχνικά προβλήματα σε περίπτωση που θα χρειαστεί γαστρική παράκαμψη.


Μειονεκτήματα

 • Τα αποτελέσματα όσον αφορά την απώλεια βάρους εξαρτώνται κυρίως από τον ασθενή, ο οποίος πρέπει να ακολουθεί τις διαιτητικές οδηγίες ανελλιπώς. Η επέμβαση απαγορεύει τα μεγάλα γεύματα στερεών τροφών αλλά επιτρέπει τα μικρά και συχνά γεύματα καθώς και τις πολτώδεις τροφές. Έτσι μετά το χειρουργείο οι περισσότεροι ασθενείς δεν μπορούν να φάνε κρέας και άλλες σκληρές τροφές.
 • Είναι πολύ πιθανό με την πάροδο των ετών να χάνονται τα ευεργετικά αποτελέσματα των πρώτων χρόνων.
 • Επιπλέον έχει το μειονέκτημα του ότι δεν είναι αναστρέψιμη.