Επεμβάσεις

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης της Νοσογόνου παχυσαρκίας είναι η χειρουργική. Η αγωγή με δίαιτες και τα φάρμακα έχουν φτωχά και δυστυχώς πρόσκαιρα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό έχετε ένδειξη για χειρουργική επέμβαση.

Τα είδη επεμβάσεων που πραγματοποιούνται ανά την υφήλιο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας είναι τα παρακάτω:

Εν τούτοις πριν αποφασίσει κανείς να υποβληθεί σε χειρουργική θεραπεία της Νοσογόνου παχυσαρκίας σας θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένος/η καθώς οι χειρουργικές επεμβάσεις για τη θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας είναι μεν αποτελεσματικές αλλά έχουν και αρκετά προβλήματα και κινδύνους.