Ε: Σε ποιούς παράγοντες οφείλεται η παχυσαρκία;

Α: Οι παράγοντες που οδηγούν στην παχυσαρκία είναι:

  • Γενετικοί
    • Σύνδρομο Prader-Willi
    • Μονοωϊκοί δίδυμοι
    • Υιοθετημένα παιδιά
  • Περιβαλλοντικοί
  • Συμπεριφορά