Μέτρηση του βαθμού της Παχυσαρκίας

Η μέτρηση του βαθμού της Παχυσαρκίας γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

  • ΔΜΣ (ΒΜΙ) = Βάρος σώματος / υψος2 (Kgr / m2)
  • Σχέση περιμέτρου μέσης/ισχίου
  • Πάχος πτυχής δέρματος
  • Βιοηλεκτρική αντίσταση σώματος

Με βάση τη τιμή του ΔΜΣ (Kgr/m2) κάποιος χαρακτηρίζεται σαν:

ΔΜΣΧαρακτηρισμός
< 18,5Λιπόσαρκος
18,5-25Φυσιολογικός
> 25Υπέρβαρος
> 30Παχύσαρκος
> 35Σοβαρά παχύσαρκος
> 40Νοσογόνα παχύσαρκος
> 50Υπερπαχύσακος

Υπολογίστε τον ΔΜΣ (ή BMI) σας εδώ!