Αν νομίζετε ότι είστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, τότε πρέπει να δράσετε άμεσα!
Το πρώτο βήμα είναι να υπολογίστε το Δείκτη Μάζας Σώματος σας.


Ε: Πόσες ώρες διαρκεί το χειρουργείο;

Α: Η συνειδητή διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης είναι διαφορετική για τον ασθενή (μισό λεπτό μέχρι να κοιμηθεί), διαφορετική για το χειρουργό (όσο χρειασθεί) και διαφορετική για τους συγγενείς που περιμένουν (όσο κρατήσει για το χειρουργό συν μισή ώρα για τα πριν και μισή ώρα για τα μετά της επέμβασης). Για τη διάρκεια πάντως δεν υπάρχει κάποιο υπεσχημένο όριο. Η συνήθης διάρκεια μίας λαπαροσκοπικής επιμήκους γαστρεκτομής είναι πια σαφώς κάτω από μία ώρα, ενώ για μία λαπαροσκοπική γαστρική παράκαμψη μπορεί να ποικίλλει μεταξύ των δύο και μισή ως και τρεις και μισή ώρες.