Ε: Θα ξαναπάρω τα κιλά;

Α: Όλοι οι άνθρωποι παίρνουν βάρος με την πάροδο του χρόνου. Αυτό αποτελεί φυσική εξέλιξη και δεν θα μπορούσαν να εξαιρούνται οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Τα ποσοστά μακροπρόθεσμης επανάκτησης βάρους μετά από την αρχική απώλεια μετά από γαστρική παράκαμψη είναι καλύτερα μελετημένα και ανέρχονται σε ποσοστό 10-15% του αρχικού υπερβάλλοντος βάρους ή περίπου 20% του βάρους που έχασε ο ασθενής στα δύο πρώτα χρόνια. Μετά από επιμήκη γαστρεκτομή έχουμε αποτελέσματα που φθάνουν προς το παρόν μέχρι την πενταετία και είναι παρεμφερή με τα προαναφερθέντα. Αν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου επανακτάται μεγαλύτερο ποσοστό του αρχικά απωλεσθέντος βάρους μετά από επιμήκη γαστρεκτομή αποτελεί αντικείμενο μελέτης και η ασάφεια αυτή είναι ένα από τα θεωρητικά μειονεκτήματα αυτής της επέμβασης.