Αν νομίζετε ότι είστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, τότε πρέπει να δράσετε άμεσα!
Το πρώτο βήμα είναι να υπολογίστε το Δείκτη Μάζας Σώματος σας.


Ε: Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της εγχείρησης;

Α: Δεν υπάρχουν απόλυτα κριτήρια για τον καθορισμό του «επιτυχούς» αποτελέσματος μετά από μία βαριατρική επέμβαση. Γνωρίζουμε ότι όσον αφορά την απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους είναι λίγο πάνω από 60% μετά από επιμήκη γαστρεκτομή (σταθερά από τον πρώτο χρόνο και μετά) και 70-80% μετά από γαστρική παράκαμψη, απώλεια βάρους που στην προκειμένη περίπτωση διατηρείται σε ποσοστό 65% σε βάθος χρόνου τουλάχιστον δεκαπενταετίας. Πάντως το ποσοστό απώλειας βάρους σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτη συνάρτηση της καλής συνεργασίας του ασθενούς με την ιατρική και διαιτολογική ομάδα, καθώς και με την εγχείρησή του. Θα πρέπει να αποφεύγει να τρώει τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας των οποίων η κατανάλωση είναι εύκολή όπως οι ζαχαρούχοι χυμοί, τα παγωτά, τα μιλκ-σεηκ και το αλκοόλ. Δεν πρέπει να ξεχνά ποτέ κανείς ότι το βάρος δεν το αφαιρεί η εγχείρηση αλλά ο ασθενής που κάνει δίαιτα με τη χρήση της επέμβασης. Η ανάγκη για δίαιτα είναι ισόβια μόνο που ο χειρουργημένος ασθενής είναι καλύτερα εξοπλισμένος λόγω της επέμβασης, η οποία τον βοηθά να αντισταθεί στις ορμόνες που τον παρακινούν να φάει. Παρ’ όλα αυτά περίπου 20% των ασθενών μετά από γαστρική παράκαμψη και 30% μετά από επιμήκη γαστρεκτομή έχουν αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται λιγότερο από ικανοποιητικά. Ένας σημαντικός τομέας μέτρησης της επιτυχίας των βαριατρικών επεμβάσεων είναι η θεραπεία των παθήσεων που προκαλεί η παχυσαρκία. Είναι αδύνατο να θεραπευθεί ότι έχει οριστικά χαλάσει όπως μία άρθρωση ή ένα βουλωμένο αγγείο στην καρδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εφικτό και ευκταίο είναι η επιβράδυνση της πορείας της νόσου μέσω της απώλειας βάρους. Ο σακχαρώδης διαβήτης όμως μπορεί να θεραπευθεί σε ποσοστά από 60-70% μετά από επιμήκη γαστρεκτομή έως 95% μετά από γαστρική παράκαμψη. Η υπέρταση βελτιώνεται ή θεραπεύεται στο 50-60%, η άπνοια ύπνου επίσης αλλά η βασικότερη επιτυχία της επέμβασης είναι η βελτίωση του αισθήματος προσωπικής ικανοποίησης.