Ε: Τα χειρουργεία γίνονται ανοικτά ή λαπαροσκοπικά;

Α: Όλες οι επεμβάσεις για τη θεραπεία της παχυσαρκίας στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου της Αθήνας στο Λαϊκό Νοσοκομείο γίνονται είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά. Ανοικτές επεμβάσεις εκτελούνται στις σπάνιες περιπτώσεις που έχει προηγηθεί στο παρελθόν μία άλλη σύνθετη επέμβαση παχυσαρκίας η οποία απέτυχε (πχ ανοικτή κάθετη διαμερισματοποίηση κατά Mason). Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως καταβάλλεται κατ’ αρχήν προσπάθεια λαπαροσκοπικής προσπέλασης.