Ε: Γιατί τρώμε;

Α: Ο υποθάλαμος ρυθμίζει τη λήψη τροφής μέσω τεσσάρων αισθημάτων:

  • Αίσθημα όρεξης
  • Αίσθημα πείνας
  • Αίσθημα κορεσμού
  • Αίσθημα γαστρικής πλήρωσης