Αν νομίζετε ότι είστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, τότε πρέπει να δράσετε άμεσα!
Το πρώτο βήμα είναι να υπολογίστε το Δείκτη Μάζας Σώματος σας.


Ε: Ποίοι οι τρόποι μέτρησης του βαθμού της Παχυσαρκίας;

Α: Η μέτρηση του βαθμού της Παχυσαρκίας γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

  • ΔΜΣ (ΒΜΙ) = Βάρος σώματος / υψος2 (kgr / m2)
  • Σχέση περιμέτρου μέσης/ισχίου
  • Πάχος πτυχής δέρματος
  • Βιοηλεκτρική αντίσταση σώματος