Ε: Υπάρχει όριο ηλικίας για τα χειρουργεία;

Α: Τα ασφαλιστικά ταμεία εγκρίνουν την εκτέλεση επεμβάσεων παχυσαρκίας σε ασθενείς ηλικίας 18-60 ετών. Έφηβοι παχύσαρκοι ασθενείς μπορούν να χειρουργηθούν αυστηρά στα πλαίσια ερευνητικών πρωτοκόλλων. Επίσης συζητήσιμη είναι η παράταση του ανώτατου ορίου ηλικίας μέχρι τα 65 έτη. Από αυτήν την ηλικία και πάνω η εκτέλεση μίας χειρουργικής επέμβασης για τη θεραπεία της παχυσαρκίας είναι παγκοσμίως εξαιρετικά σπάνια, συζητήσιμο αν ωφελεί και σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει κάποιος εξαιρετικά ειδικός λόγος (πχ αναμονή για μεταμόσχευση ή επέμβαση προσφοράς νεφρικού μοσχεύματος).